Dostosujemy metodykę wdrożenia do Twojego biznesu

Więcej

Wdrożenie systemu Anteeo WMS jest zazwyczaj realizowane w modelu SMART.
Prace wdrożeniowe są wykonywane w oparciu o 3 dniową analizę konfiguracyjną obejmującą 1 spotkanie analityczne. Szkolenia odbywają się w grupie do 6 osób, w przypadku większej liczby użytkowników nastęuje rozszerzenie liczby dni szkoleniowych, bądź kolejne osoby są szkolone przez pierwszą grupę tzw. kluczowych użytkownikow. Biorąc pod uwagę rotację pracowników na magazynie podejście bazujące na szkoleniu grupy kluczowych użytkowników, którzy dalej przekazują umiejetność posługiwania się systemem jest najbardziej korzystnym wariantem.

Poznaj naszą metodykę wdrażania systemu Anteeo WMS:

Prace wdrożeniowe Wersja systemu
Anteeo WMS – STANDARD Anteeo WMS – ENTERPRISE
1

Analiza konfiguracyjna

Prace analityczne obejmujące zastosowanie kodów kreskowych dla identyfikacji produktów, przyjęcia oraz wydania produktów, sposób ewidencjonowania produktów, uzgodnienie struktury lokalizacji, identyfikacji użytkowników wraz z uprawnieniami oraz spisanie dokumentu analizy wdrożeniowej. W wyniku prac powstaje dokument opisujący omawiane zagadnienia oraz kosztorys wdrożenia systemu.

Pracochłonność: 5–12 dni

-
2

Wdrożenie STANDARD

Założenia dla wdrażanych funkcji systemu są określone analizą wdrożeniową. Prace obejmują konfigurację systemu, szkolenia użytkowników oraz uruchomienie produkcyjne. Szkolenia użytkowników są przeprowadzane zgodnie z programem szkolenia użytkowników Anteeo WMS.

Pracochłonność: 17–35 dni

-
3

Migracja do wersji ENTERPRISE

System w wersji STANDARD może zostać podniesiony do wersji rozszerzonej – ENTERPRISE. Migracja składa się z przekształcenia struktur danych. Po zakończeniu migracji będzie można przystąpić do wdrożenia nowych rozwiązań na podstawie analizy procesów. Migracja jest wykonywana dwuetapowo, najpierw testowo, a po zweryfikowaniu produkcyjnie.

Pracochłonność: 5–10 dni.

-
4

Analiza procesów

Prace analityczne obejmujące analizę procesów magazynowych, które będą wspomagane systemem Anteeo WMS. W wyniku prac powstanie specyfikacja procesów będąca podstawą dla wdrożenia systemu bądź modyfikacji istniejącej konfiguracji Anteeo WMS. Poszczególne procesy są definiowane poprzez: opis syntetyczny, diagram czynności oraz schemat procesów.

Pracochłonność: 20–30 dni

-
5

Wdrożenie ENTERPRISE

Prace wdrożeniowe oparte o szczegółową specyfikację procesów, obejmujące konfigurację systemu, szkolenia użytkowników, implementację funkcji dodatkowych. Zakres prac jest dostosowywany na podstawie analizy procesów. Model ten jest przeznaczony dla magazynów wykorzystujących co najmniej 20 terminali mobilnych. Prace obejmują dedykowany program szkoleń oraz testy akceptacyjne weryfikujące przygotowanie firmy do uruchomienia nowego systemu.

Pracochłonność: w zależności od zakresu prac, terminu realizacji oraz zakresu wsparcia uruchomieniowego

-