Wypełnij ankietę potrzeb Twojego biznesu,
a my przygotujemy optymalną ofertę

Start

Dziękujemy za zainteresowanie systemem Anteeo WMS. W celu dokonania wstępnej wyceny dla Ciebie,
poprosimy o wypełnienie ankiety potrzeb. Pozwoli nam to lepiej zrozumieć działanie Twojego biznesu i bardziej precyzyjne określenie przybliżonych kosztów wdrożenia Anteeo WMS.
Jeśli chcesz skontaktować się z nami bezpośrednio, zadzwoń lub wyślij e-mail.

Ankieta

1. Jakie są najważniejsze cele firmy w perspektywie 1–3 lat? Co firma chce osiągnąć? Zaznacz właściwe:

2. Czy używany jest obecnie system WMS do obsługi magazynu?

3. Jaki system ERP jest obecnie używany w firmie? Zaznacz:

4. Czy będzie wymagana integracja z systemami zewnętrznymi?

5. Dlaczego obecne rozwiązania informatyczne nie są wystarczające? Co Państwo chcą osiągnąć wdrażając nowe rozwiązanie?
Jakich funkcjonalności w obecnym systemie brakuje?

6. Jakie są najważniejsze, główne obszary funkcjonalne systemu, krytyczne dla firmy, w których chcą poprawić Państwo efektywność?

7. Jaka jest wiodąca działalność gospodarcza Państwa firmy?

8. Jaka jest powierzchnia magazynowa?

9. Charakterystyka infrastruktury magazynu. Zaznacz właściwe:

10. Czy są zainstalowane w magazynie regały do wysokiego składowania?

11. Czy regały są już oznakowane?

12. Jakie są reguły rozmieszczania produktów w lokalizacjach magazynowych?

13. Jakie czynności magazynowe oprócz przyjęcia i wydania produktów są wykonywane w magazynie?

14. Czy w pracy magazynu są używane? Zaznacz właściwe:

15. Zakres obsługi towarów wg partii:

16. Jakie raporty magazynowe mają być generowane przez system magazynowy?

17. Jakie urządzenia magazynowe, jak np. wózki widłowe znajdują się w magazynie? Zaznacz właściwe:

18. Jak liczny jest zespół obsługujący magazyn? Zaznacz właściwe:

19. Jaka jest liczba operacji magazynowych realizowanych dziennie? Zaznacz właściwe:

20. Czy na magazynie używane są terminale mobilne?

21. Jeśli TAK, jakie urządzenia? Zaznacz właściwe:

22. Jaki rodzaj kodów kreskowych jest obsługiwany?

23. Jaka jest oczekiwana funkcjonalność w zakresie kolektorów danych? Zaznacz właściwe.

24. Komunikacja z klientami (jak wyglądają zlecenia)? Zaznacz.

25. Zasoby sprzętowe (serwery, kolektory, WIFI) na magazynie? Zaznacz.

26. Z jakimi firmami kurierskimi współpracuje firma? Zaznacz.

27. Czy są zainteresowani Państwo modułem bilingowania – umożliwiającym przygotowanie raportu rozliczeniowego usług magazynowych?

28. Jaki jest preferowany dostęp do systemu Anteeo WMS?

29. Na jakim systemie operacyjnym pracują Państwo?

30. Na kiedy Państwo planują start produkcyjny na nowym systemie? Wpisz:

31. Wymagania odnośnie wspomagania procesów magazynowych systemem ANTEEO WMS

32. Skąd dowiedziałeś się o Anteeo WMS?

Imię Nazwisko

Telefon

E-mail

Nazwa firmy