Znajdziesz tutaj informacje i nowości
dotyczące systemu Anteeo WMS

Zapraszamy

3 marca, 2023SLA (Service Level Agreement) – co to jest?

Anteeo WMS to oprogramowanie magazynowe, które pomaga firmom zwiększać wydajność i efektywność swoich procesów logistycznych. Korzystając z tej aplikacji, przedsiębiorstwa mogą optymalizować zarządzanie zapasami, kontrolować procesy przepływu materiałów oraz zapewnić szybki i dokładny dostęp do danych magazynowych.
Jednak, tak jak w przypadku każdego innego systemu informatycznego, użytkownicy Anteeo WMS mogą napotkać na problemy techniczne lub potrzebować pomocy w konfiguracji i ulepszaniu aplikacji. Właśnie dlatego tak ważne jest posiadanie opieki serwisowej SLA (Service Level Agreement) od producenta oprogramowania.
SLA to umowa, która określa poziom usług, jakie dostawca oprogramowania musi zapewnić klientowi. SLA może obejmować takie aspekty, jak dostępność usług, czas reakcji na zgłoszenia problemów, czas rozwiązania problemów, gwarancję jakości, wydajność systemów oraz ich dostępność.
W ramach SLA, dostawca usług zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z określonymi standardami jakości, a klient ma prawo oczekiwać odpowiedniego poziomu usług. Jest to bardzo ważne dla firm, które korzystają z usług informatycznych, ponieważ pomaga zapewnić nieprzerwaną i niezawodną działalność systemów informatycznych, a także zabezpiecza interesy klienta w przypadku niestosownego świadczenia usług przez dostawcę.
W tym artykule omówimy, dlaczego umowa SLA jest ważna dla firm korzystających z oprogramowania Anteeo WMS i jakie korzyści można uzyskać dzięki jej posiadaniu.

Szybsza reakcja na problemy techniczne

Posiadanie opieki serwisowej SLA oznacza, że firmę wspiera zespół wsparcia technicznego Anteeo WMS. Gdy użytkownik zgłasza problem, zespół ten natychmiast przystępuje do pracy, aby rozwiązać problem. Zgłoszenia firm posiadających umowę SLA są realizowane w pierwszej kolejności, dlatego odpowiedź na zgłoszenie jest znacznie szybsza niż w przypadku braku opieki serwisowej SLA, dzięki czemu firma szybko wraca do normalnej pracy.

Ścisła kontrola kosztów

SLA oferuje użytkownikom Anteeo WMS dokładną kontrolę kosztów związanych z serwisowaniem aplikacji. Zwykle opieka serwisowa SLA obejmuje określony zakres usług i czas odpowiedzi, co pozwala użytkownikom dokładnie przewidzieć koszty związane z serwisowaniem systemu. Dzięki temu użytkownicy systemu mogą planować swoje budżety i uniknąć nieoczekiwanych kosztów związanych z naprawami lub ulepszeniami aplikacji.

Najnowsze aktualizacje i ulepszenia

Kluczową kwestią dla właściciela oprogramowania jest posiadanie aktualnego Upgrade’u, bez którego z kolei nie jest możliwe posiadanie SLA. Gwarantuje to dostęp do najnowszych aktualizacji i ulepszeń oprogramowania Anteeo WMS. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć pewność, że korzystają z najnowszych i najbardziej zaawansowanych wersji oprogramowania, co zapewnia lepszą wydajność, bezpieczeństwo i funkcjonalność aplikacji. Ponadto, nasz zespół wsparcia technicznego może pomóc w instalacji i konfiguracji nowych aktualizacji lub ulepszeń, dzięki czemu użytkownicy mogą skorzystać z nowych funkcji i możliwości oferowanych przez oprogramowanie.

Poprawa bezpieczeństwa i stabilności systemu

SLA umożliwia użytkownikom Anteeo WMS poprawę bezpieczeństwa i stabilności swojego systemu. Zespół wsparcia technicznego może pomóc w identyfikacji i naprawie problemów związanych z bezpieczeństwem lub stabilnością systemu. Ponadto, regularne aktualizacje i ulepszenia oprogramowania pomagają zapobiegać zagrożeniom bezpieczeństwa i utrzymać stabilność systemu na wysokim poziomie.
Podsumowując, posiadanie opieki serwisowej SLA od producenta oprogramowania Anteeo WMS ma wiele korzyści dla użytkowników. Dzięki szybszej reakcji na problemy techniczne, minimalizacji przestojów, dokładnej kontroli kosztów, dostępowi do najnowszych aktualizacji i ulepszeń oraz poprawie bezpieczeństwa i stabilności systemu, użytkownicy Anteeo WMS mogą zwiększyć wydajność swojego magazynu lub przedsiębiorstwa oraz uniknąć nieoczekiwanych kosztów związanych z serwisowaniem aplikacji.

Rozwiń

23 lutego, 2023Najlepsze systemy WMS w Polsce – edycja 2023

🤩🙌  Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, że kolejny rok z rzędu znaleźliśmy się w zestawieniu „Najlepszych systemów WMS w Polsce” – edycja 2023‼️💪🥇
➡️  Zestawienie zostało przygotowane przez ekspertów E-Commerce Logistics Experts Association oraz Magazynuj.to, a opublikowane na stronach Forbes Polska 🙏
👉 Zapraszamy do artykułu, który może być pomocnym przewodnikiem dla firm poszukujących rozwiązań w zakresie systemów WMS ⤵️
👓  https://www.forbes.pl/najlepsze-systemy-wms-w-polsce-2023/3tdhne3

Rozwiń

30 stycznia, 2023Kiedy i jak przygotować magazyn na wdrożenie systemu WMS?

 

Wdrożenie systemu WMS może przynieść wiele korzyści dla magazynu, jednak wymaga odpowiedniego przygotowania. Kiedy jest najlepszy moment na wprowadzenie tego rozwiązania oraz jak przygotować magazyn do jego implementacji?

Najważniejszym czynnikiem skłaniającym firmy do rozpoczęcia poszukiwań systemu WMS jest moment, w którym ilość składowych towarów oraz ilość operacji magazynowych staje się coraz trudniejsza do opanowania, a stosowane metody nie umożliwiają obsługi kontrahentów na zadowalającym poziomie. Brak wiedzy o stanach magazynowych staje się barierą rozwoju, ponieważ klienci mogą zbyt długo czekać na realizację zamówień.

Punktem wyjścia przy wyborze systemu WMS jest znajomość potrzeb biznesowych danego przedsiębiorstwa. Menedżerowie odpowiedzialni za wybór systemu WMS powinni w pierwszej kolejności zdefiniować procesy magazynowe i logistyczne zachodzące w ramach prowadzonej działalności, a następnie znaleźć rozwiązanie, które najlepiej odnajduje się w realiach przedsiębiorstwa oraz pomogą firmie osiągnąć postawione cele, gwarantując wysoką ergonomię pracy dla użytkowników systemu.  Warto zwrócić uwagę na doświadczenie związane z wykorzystaniem systemu w podobnych branżach.

Od czego zacząć?

Kluczowym elementem przygotowania do wdrożenia jest dokładna analiza potrzeb biznesowych. Tutaj oprócz samej wiedzy i doświadczenia konsultanta, ważne jest, aby po stronie klienta był zespół lub osoba w pełni zaangażowana w proces wdrożenia systemu WMS oraz posiadająca pełną wiedzę o zachodzących w firmie procesach magazynowych. Pamiętajmy, że sam system WMS jest tylko częścią firmy, należy mieć zatem na uwadze zarówno stan obecny, jak i planowane inwestycje w zakresie rozwoju oferty.

W przypadku systemu Anteeo WMS mamy wypracowaną i sprawdzoną metodykę wdrożeń. Każdy projekt dostosowujemy do potrzeb i możliwości klienta, jego profilu, skali działalności, a także posiadanych zasobów ludzkich odpowiedzialnych za proces wdrożenia. Ważne, aby inwestor posiadał dedykowany zespół odpowiedzialny za wdrożenie oraz przedstawił klarowne wymagania i potrzeby biznesowe w zakresie zarządzania magazynem.

Ile czasu trwa wdrożenie WMS’a?

Czas przeprowadzenia wdrożenia zawsze zależy od rodzaju i skali działalności danego klienta.

Modelowe wdrożenie rozpoczyna się od prac analitycznych w obrębie procesów magazynowych, w wyniku czego powstaje dokument analizy wdrożeniowej, na bazie którego przygotowywany jest kosztorys wdrożenia. Zajmuje to od kilku do kilkunastu dni. Następnie rozpoczynają się prace wdrożeniowe, obejmujące konfigurację systemu, szkolenia pracowników, testy oraz uruchomienie produkcyjne. Ten etap w zależności od skali działania firmy może potrwać od kilkunastu dni do nawet kilku miesięcy.

Co się zmienia po wdrożeniu WMS’a?

Implementacja systemu WMS w zauważalny sposób wpływa na jakość funkcjonowania magazynu. W pierwszym okresie możemy zaobserwować uporządkowanie działań związanych z przepływem towarów, a także zautomatyzowanie wielu procesów wokół zarządzania magazynem. Po wdrożeniu systemu WMS oraz wykonaniu inwentaryzacji towarów informacja dotycząca stanów magazynowych jest natychmiastowa Uzyskanie pełnej informacji o posiadanych zasobach w magazynie przychodzi zdecydowanie prościej. Integracja WMS z systemem ERP, a także sklepem internetowym, BaseLinker czy systemami firm kurierskich umożliwia znaczące przyspieszenie całego procesu dostarczenia zamówień do klienta docelowego. Czynnik czasu jest obecnie najważniejszym argumentem budującym przewagę firmy, praktycznie w każdej branży. Magazyn efektywniej realizuje zamówienia, wymagana jest mniejsza ilość potrzebnych zasobów do obsługi oraz maleje wskaźnik błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim. Lokalizacje w magazynie zostają oznakowane poprzez identyfikatory w postaci kodów kreskowych, które pozwalają na szybszą identyfikację produktów oraz jednostek magazynowych na stanie. Informacje, którymi zasilony jest system WMS pozwalają w łatwy sposób zidentyfikować, gdzie jest składowana dana paleta, którą dostawą oraz kiedy została przyjęta do magazynu. Użytkownik korzystający z systemu otrzymuje czytelną informację, która może przyczynić się do poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jakich oszczędności po wdrożeniu można się spodziewać?

Oszczędności z inwestycji w system WMS powinny pojawić się w każdego rodzaju firmie. Natomiast ich skala jest już uzależniona często od branży i rodzaju działalności. Wyobraźmy sobie firmę, której magazyn składa się z 20 tys. SKU, a do tego wiodącym kanałem sprzedaży jest e-commerce w modelu B2C. Oczywistym jest, że taka firma bez WMS nie byłaby w stanie dłużej konkurować na rynku, z uwagi na szybkość działania, czy też umiejętność dostosowania się do zmieniającego się rynku. W takim przypadku można się pokusić o stwierdzenie, że usprawnienie obsługi magazynu często stanowi o przetrwaniu firmy na silnie konkurencyjnym rynku.

Z kolei w przypadku firm prowadzących sprzedaż w modelu B2B z mniejszym asortymentem, czas reakcji niekoniecznie już jest tak ważny, natomiast firma zyskuje na automatyzacji pracy magazynu, zmniejsza się zapotrzebowanie na ilość personelu potrzebnego do obsługi, co finalnie obniża koszty działania.

Rozwiń

9 stycznia, 2023Magazyn e-commerce – wymagania względem systemów WMS

Czy systemy WMS stosowane dla magazynów e-commerce różnią się od WMS-ów przeznaczonych dla „standardowych” magazynów?

Magazyny e-commerce charakteryzują się pewną specyfiką, wynikającą z wymagań związanych ze sprzedażą internetową, tj. wydajną i szybką wysyłką towarów. System WMS powinien wspierać te procesy i automatyzować jak najwięcej czynności w celu jak najszybszej kompletacji, a także pakowania, etykietowania i przygotowania gotowej paczki do wysyłki. Dodatkowo taki system powinien być zintegrowany z systemem ERP, umożliwiając awizację przyjęć oraz zleceń wydań towarów.

Poza standardowymi modułami pozwalającymi na automatyzację pracy Managerów i Magazynierów, powinny być zapewnione funkcjonalności definiujące ścieżki zbiórki towarów oraz możliwości kompletacji towaru z wózkiem kompletacyjnym, zwłaszcza przy wielu zamówieniach jednocześnie. System WMS powinien wspierać proces przygotowania zamówienia do wysyłki – weryfikacja produktów oraz pakowanie. Ważne jest też zapewnienie współpracy z wieloma firmami kurierskimi i efektywną awizację przesyłek. W przypadku Centrum Logistycznego obsługującego firmy e-commerce mogą się przydać interfejsy umożliwiające awizowanie przyjęć i wydań bezpośrednio przez klienta.

Spośród kilkuset różnych funkcji WMS’a dla firm handlowych warto wymienić kilka najważniejszych:

– Obsługa wielu centrów magazynowych
– Integracja z automatyką przemysłową np. sorterami
– Kompletacja wydań z rozsortowaniem w miejscu pobrania
– Kompletacja wydań z rozsortowaniem na stanowisku pakowania
– Konfiguracja Ścieżki kompletacji wydań
– Weryfikacja skompletowanych produktów na stanowisku pakowania
– Automatyzacja procesu pakowania
– Integracja z firmami kurierskimi

Przykładem wdrożenia Anteeo WMS w magazynie e-commerce jest firma Trena.pl – prowadząca sprzedaż online produktów kosmetycznych i fryzjerskich.

Podstawowe moduły systemu, zainstalowane na magazynie Trena.pl to:

 1. Moduł API ERP umożliwiający integrację systemu WMS z zewnętrznym systemem klasy ERP u klienta, zapewniając oszczędność czasu oraz zasobów poprzez automatyzację przepływu danych oraz usprawnienia realizacji operacji magazynowych.
 2. Moduł Manager – do planowania pracy oraz zapewnienia wglądu zarówno w realizację zleceń, jak i aktywności personelu. Umożliwia również przydzielanie zleceń na podstawie priorytetów oraz śledzenie postępu realizowanych operacji.
 3. Moduł Magazynier z systemem operacyjnym Android, pozwolił podnieść wydajność pracy magazynu, dzięki czemu klienci szybciej otrzymują zamówione towary, a sklep jest w stanie obsłużyć zdecydowanie większą ilość zamówień.

Niezwykle ważnym elementem pracy magazynu firmy e-commerce jest zbiórka produktów z wózkiem. Moduł Picking pozwala magazynierowi na kompletację wielu zamówień jednocześnie. Konfigurowalna ścieżka zbiórki i kompletacja z wózkiem pozwala na znaczne zwiększenie wydajności przy wykonywaniu większej ilości zamówień.

Kolejnym etapem po zakończeniu kompletacji jest pakowanie produktów i przygotowanie do wysyłki. Proces ten jest wspierany przez moduł Pakowanie, umożliwiający weryfikację skompletowanego zamówienia poprzez skanowanie kodów kreskowych, rejestracje jednostek transportowych oraz awizację przesyłek kurierskich.

Zrealizowano również integrację WMS z automatyką magazynową – sorterem paczek oraz urządzeniem wymiarującym.

Zapraszamy do obejrzenia => filmu z wdrożenia.

Rozwiń

2 stycznia, 2023Integracje Anteeo WMS z systemami ERP

Wymiana informacji pomiędzy systemem Anteeo WMS a zewnętrznymi systemami ERP jest kluczowym elementem wspierającym kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Wymaga to realizacji dedykowanych integracji pomiędzy różnymi systemami.

 

Jednym z takich rozwiązań jest narzędzie beautomate Connector, które umożliwia integrację Anteeo WMS z systemami ERP jak: Subiekt GT, Navireo, enova365, czy SAP Business One.

Najważniejsze korzyści związane z integracją to:
– eliminacja wielokrotnego wprowadzania powtarzających się danych i związanych z tym błędów pracowników,
– znaczne skrócenie czasu obsługi zamówienia i dostawy,
– możliwość skalowania firmy bez zwiększania liczby pracowników.

W zależności od systemu i potrzeb klienta w predefiniowanym pakiecie integracyjnym najczęściej możemy znaleźć:
– automatyczna awizacja (tworzenie) kartotek towaru z ERP do Anteeo WMS,
– automatyczne przesyłanie przyjęć magazynowych z Anteeo WMS do ERP,
– automatyczne przesyłanie zamówień (ZK) z ERP do Anteeo WMS.

Potrzeby firm są zróżnicowane, a zatem poszerzenie integracji o kolejne funkcjonalności również nie będzie problemem. Przykłady rozszerzeń:
– automatyczne tworzenie MW/MP w ERP na podstawie przesunięć magazynowych w Anteeo WMS,
– automatyczne generowanie dokumentów WZ/FS w ERP,
– dodawanie numerów przesyłek z Anteeo WMS do ERP,
– automatyczne generowanie FS do PDF i wysyłka mailem,
– dodawanie załączników specyfikacji do Anteeo WMS.

Rozwojem i utrzymaniem tego narzędzia zajmuje sie Beautomate – Autoryzowany Partner Anteeo WMS.

Rozwiń

4 kwietnia, 2022Najlepsze systemy WMS w Polsce (2022)

Zastanawiacie się, jakie systemy WMS dostępne w Polsce są najlepsze❓

➡️ Zapraszamy do lektury zestawienia – „Najlepsze systemy WMS w Polsce”, edycja 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ – przygotowanego przez platformę Magazynuj.to.

🔥🔥 Anteeo WMS drugi raz z rzędu na liście‼️

Publikacja w najnowszym wydaniu => Forbes

Zapraszamy do lektury!

Rozwiń

30 września, 2021Integracje Anteeo WMS ze sklepami internetowymi i BaseLinkerem

Prowadzenie nowoczesnej firmy, która opiera swoją sprzedaż na kanale e–commerce wymaga doboru nowoczesnych narzędzi oraz technologii. Kluczem jest jakość i szybkość obsługi klienta, który oczekuje niemalże „natychmiastowej” reakcji po zakupie wybranego produktu. To z kolei nakłada na sklep wysokie wymagania technologiczne i pełną automatyzację procesów, a także co jest kluczowe integrację wszystkich systemów zaangażowanych w łańcuch dostaw.

System Anteeo WMS posiada integracje z największymi platformami sklepów internetowych, takich jak Shoper (oraz Shoplo), WooCommerce, PrestaShop, a także narzędziem BaseLinker. Możliwa jest również integracja systemu Anteeo WMS z innymi sklepami, po uprzedniej analizie dokumentacji zgłaszanego sklepu. 

Pozwala to na swobodną wymianę danych pomiędzy narzędziami i automatyzację przesyłu danych o zleceniach do magazynu, co ma bezpośredni wpływ na czas realizacji zamówień.

Integracja systemu Anteeo WMS ze sklepem internetowym umożliwia:

 – pobieranie zamówień ze sklepu internetowego do systemu Anteeo WMS, w celu rozpoczęcia kompletacji zamówienia,

 – dopasowanie produktów ze sklepu internetowego do kartoteki produktowej w systemie Anteeo WMS,

 – przekazywanie informacji o zakończonych operacjach z systemu Anteeo WMS do sklepu internetowego,

 – awizację kuriera do zamawiającego na podstawie przesłanego zamówienia ze sklepu internetowego,

 – przekazywanie numerów listów przewozowych oraz statusów zamówienia z systemu Anteeo WMS do sklepu internetowego.

Głównym zadaniem sklepu internetowego jest prezentacja towaru i zapewnienie kupującemu prostego i wygodnego procesu zakupowego.

W celu przyspieszenia obsługi zamówień oraz wyeliminowania błędów warto podłączyć sklep do narzędzia automatyzującego i usprawniającego proces logistyczny, jakim jest Anteeo WMS.

Pobierz broszury:

Rozwiń

6 kwietnia, 2021Anteeo WMS Magazynier z systemem operacyjnym Android!

Trendy rynkowe związane z rozwojem mobilnych systemów operacyjnych są jednoznaczne. System Android systematycznie wypiera Windows i można założyć, że w najbliższych 2-3 latach nastąpi pełna dominacja Androida. Już w tej chwili producenci urządzeń i terminali mobilnych zakończyli rozwój urządzeń opartych na Windows i w ofercie dominuje sprzęt oparty na Androidzie.
Zgodnie z kierunkiem rozwoju rynku uruchomiliśmy moduł Anteeo WMS Magazynier z systemem operacyjnym Android 10.
Nowy moduł jest przeznaczony do obsługi systemu Anteeo WMS w wersji STANDARD.

Wśród najważniejszych korzyści rozwiązania możemy wymienić:

– wielojęzyczność,

– czytelność informacji,

– intuicyjność użytkowania,

– obsługa gestów,

– nowoczesna technologia,

– łatwość adaptacji nowego użytkownika.

Funkcje modułu Magazynier z systemem operacyjnym Android to:

=> Kartoteka produktów – dostęp do listy oraz stanów produktów na magazynie wybranej firmy.

=> Relokacja produktów – zmiana lokalizacji produktów.

=> Picking – pobranie produktów podczas kompletacji zbiorczej z wózkiem.

=> Przyjęcie – rejestracja przyjmowanych produktów z przypisaniem do lokalizacji magazynowych.

=> Obsługa partii i terminów ważności.

=> Wydanie nakazowe – interfejs sterujący postępowaniem użytkownika dla kompletacji wydania.

=> Weryfikacja wydania – sprawdzenie fizycznego staniu produktów z wykazem wynikającym z danych systemowych wydania.

=> Inwentaryzacja – interfejs umożliwiający spis produktów na potrzeby inwentaryzacji.

=> Weryfikacja produktu za pomocą zdjęcia – dodatkowa weryfikacja produktu w operacji przyjęcia poprzez porównanie go ze zdjęciem.

Należy podkreślić, że moduł Magazynier z systemem operacyjnym Windows pozostaje w ofercie i nadal będzie wspierany. Natomiast dalszy rozwój zgodnie z trendami rynkowymi zostaje spowolniony.
Mając na uwadze powyższe, rekomendujemy obecnym klientom zaplanowanie migracji do modułu Magazynier z systemem operacyjnym ANDROID w ciągu najbliższych 2 lat.
Daniel Dominiak
Product Manager
Anteeo WMS

Rozwiń

1 marca, 2021Anteeo WMS wsród najlepszych!

Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, że system Anteeo WMS trafił do zestawienia najlepszych systemów WMS w Polsce, przygotowanego przez portal Magazynuj.to i opublikowanego w serwisie Forbes.pl.

Link do zestawienia:

https://www.forbes.pl/biznes/najlepsze-systemy-wms/evxfb31#articleGallery

 

Magazynuj.to ➡ pierwsza niezależna platforma magazynowa, łącząca sprawdzonych partnerów logistycznych i klientów poszukujących usług magazynowych. To marketplace, na którym można zaoferować lub znaleźć każdą usługę magazynową, od małych magazynów typu self-storage do wielkopowierzchniowych magazynów A-klasowych.

Niniejsze zestawienie powstało w celu prezentacji topowych systemów WMS w Polsce oraz firm dostarczających najlepsze rozwiązania dostępne na rynku. Uczestnicy publikacji to sprawdzone marki, z wieloletnim doświadczeniem, dające gwarancję jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług.

 

Zespół Anteeo WMS

Rozwiń

17 listopada, 2020Dla kogo system WMS? Komu się opłaca?

Sprawnie działający system zarządzania logistyką i magazynem, jest i będzie w najbliższych latach jednym z kluczowych elementów budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Tylko firmy oferujące najwyższą jakość usług oraz zdolne do nieustannego skalowania modeli biznesowych, będą w stanie utrzymać lub zwiększyć swoje udziały w rynku.

Obecnie odbywa się swoisty wyścig technologiczny. Przedsiębiorstwa, które myślały niekonwencjonalnie i wdrażały szybko nowinki, osiągnęły największy sukces.

Systemy klasy WMS są odpowiednim rozwiązaniem dla przedsiębiorstw o każdej skali działalności, zarówno dla mikro, małych, średnich, jak i dużych podmiotów. Wskazane rozwiązanie jest przede wszystkim dedykowane firmom z branży:

handlowej,

produkcyjnej,

dystrybucyjnej,

e-commerce (B2C lub B2B),

– oraz dla centrów logistycznych.

Narzędzia klasy WMS są dedykowane dla grupy firm, które planują uruchomić lub modernizować rozwiązania e-commerce (B2C lub B2B).

Systemy tego typu doskonale sprawdzą się w przedsiębiorstwach, które:

– planują zwiększyć skalę działania oraz efektywność operacyjną;

– chcą zautomatyzować działania logistyczne, poprzez wdrożenie systemów WMS oraz integrację z systemami ERP, najczęściej tego typu przedsiębiorstwa potrzebują kompleksowej usługi logistycznej (magazynowanie, pakowanie, wysyłka, obsługa zwrotów);

– świadczą kompleksowe usługi e-logistyki i dystrybucji dla firm działających na rynku e-commerce, obsługujące zarówno start–upy, małe i duże firmy, jak również firmy oferujące obsługę programów lojalnościowych;

– konkurują ofertą usług najwyższej jakości fulfillmentu, magazynowania, jak również magazynowania kontraktowego, kompletacji, wypełniania zamówień, dystrybucji, co–packingu, cross–dockingu i innych usług logistycznych;

– oferują gotowe usługi automatyzacji integracji z zewnętrznymi systemami ERP oraz platform e–commerce oraz zajmujących się obsługą wyspecjalizowanych branż;

– borykają się z zatorami oraz trudnościami w terminowej wysyłce zamówień.

Automatyzacja obsługi magazynu poprzez wdrożenie systemu WMS pozwala firmom na zwiększenie sprzedaży, optymalizację kosztów działania magazynu, a w konsekwencji na większe zyski.

Prócz korzyści finansowych oraz rozwoju technologicznego, przedsiębiorstwa mogą też zwiększać paletę świadczonych usług dla partnerów oraz swoich kontrahentów. Ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost jakości świadczonych usług oraz wyróżnienia się wśród konkurencji.

System Anteeo WMS spełnia wszystkie wymienione wymagania, jak również stale jest rozwijany pod kątem kolejnych funkcjonalności, pozwalających zaspokoić potrzeby zmieniającego się rynku.

 

Marzena Krawczyk

Account Manager

Rozwiń

23 października, 2020Anteeo WMS LITE – system do zarządzania magazynem dla mikrofirm.

Branża e-commerce na polskim rynku rośnie w tempie dwucyfrowym i nic nie wskazuje, by w najbliższym czasie ten wzrost miał się zatrzymać. Ma to bezpośrednie odzwierciedlenie w tempie rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw.

Wzrost popularności sprzedaży marek własnych oraz modelu sprzedaży bezpośrednio do klienta końcowego (z pominięciem pośredników) przyczynia się do możliwości rozwoju istniejących marek, jak i wprowadzenia nowych na rynek. Kanał sprzedaży online umożliwia przedsiębiorcom nawiązywanie bezpośrednich relacji z klientami, skracając dystans oraz bariery dystrybucyjne w dotarciu do nich. Pozwala to na pełną kontrolę procesu sprzedaży, od złożenia zamówienia do jego dostawy.

Z kolei rozwój sprzedaży i skali operacji wymusza z czasem implementację narzędzi automatyzujących działania związane z obsługą magazynu.

Rozwiązaniem, które idealnie odpowiada na te potrzeby biznesowe jest system Anteeo WMS w najnowszej wersji LITE. Pozwala on na podstawową automatyzację pracy magazynu i uporządkowania zachodzących w nim procesów.

Kluczowe korzyści dla przedsiębiorcy po wdrożeniu systemu to m.in.:

– zminimalizowane kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa,

– skrócenie czasu realizacji zamówień,

– przyjęcie, relokację oraz wydanie produktów z magazynu,

– kontrolę stanów magazynowych dzięki oznakowaniu, kodowaniu i etykietowaniu towarów oraz opakowań,

– określenie grup logistycznych dla poszczególnych produktów,

– minimalizacja błędów ludzkich,

– zmniejszenie ilości dokumentacji papierowej,

– awizowanie zleceń kurierskich z poziomu komputera.

Z racji specyfiki pracy w rozwiązaniach chmurowych Microsoft Azure, rozpoczęcie działalności z nowym produktem Anteeo WMS LITE nie wymaga kosztownej infrastruktury serwerowej. Wystarczy komputer ze stałym dostępem do internetu oraz  terminal mobilny z systemem operacyjnym Android.

Wdrożenie systemu w modelu Sprint pozwala z kolei na bardzo szybkie uruchomienie narzędzia i rozpoczęcie pracy praktycznie od zaraz. Samo szkolenie z obsługi systemu jest proste i nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej.

System Anteeo WMS LITE kierowany jest do grupy mikroprzedsiębiorców, których potrzeby obsługi magazynów ograniczają się do prostych procesów logistycznych, otwartych na zmianę działania w nowych warunkach technologicznych jakie powstaną poprzez zastosowanie kodów kreskowych oraz terminali mobilnych. Produkt w wersji LITE będzie idealnym rozwiązaniem dla firm, które na start nie chcą generować wysokich kosztów inwestycyjnych.

Daniel Dominiak

Product Manager

Rozwiń

20 sierpnia, 2020System Anteeo WMS – opis modułów.

W ostatnim czasie obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost całej branży e–commerce. Szczególnie silnym bodźcem rozwoju stał się koronawirus implikujący konkretne skutki społeczno–gospodarcze. Zmianie uległy przyzwyczajenia zakupowe konsumentów w kierunku kanału online, a to z kolei zwiększyło ruch po stronie logistyki produktów. Centra logistyczne i magazyny stojące przed wyzwaniem rosnącej skali zamówień, kompleksowości asortymentu oraz bardzo indywidualnych wymagań klientów potrzebują sprawdzonych i skutecznych narzędzi informatycznych. Rozwiązaniem tego wyzwania jest system Anteeo WMS, wspomagający zarządzanie gospodarką magazynową oraz automatyzację procesów logistycznych w firmie. Rozwijając system od ponad 10 lat wypracowaliśmy najbardziej optymalne funkcjonalności. Poniżej zostały przedstawione moduły, z których składa się system:

Anteeo WMS Manager

Moduł ten pozwala na zarządzanie aktywnością magazynu, planowanie pracy oraz zapewnia wgląd zarówno w realizacje zleceń jak i w aktywności użytkowników. Umożliwia dyspozytorowi śledzenie zleceń wg procentowego wykonania lub przypisywanie kolejności wykonywania ich zgodnie z priorytetami.

Anteeo WMS Magazynier

Autorski interfejs dla terminalów mobilnych zaprojektowany do pracy z Anteeo WMS zapewnia komfortową i efektywną prace magazynierom, szybką komunikacją z centrum dystrybucji, a także zapobiega ewentualnym błędom ludzkim.

Anteeo WMS API ERP

To usługi internetowe umożliwiające integrację systemu Anteeo WMS z systemem informatycznym firmy zlecającej usługi magazynowe. W zależności od konfiguracji systemu jest możliwe udostępnienie wprowadzania zmian w awizacji na poziomie pozycji poprzez interfejs modułu.

Anteeo WMS Powiadomienia

Możliwa do skonfigurowania opcja pozwalająca systemowi przysyłać wyznaczonym osobom/organizacjom powiadomienia droga e-mailową o wydaniach z magazynu.

Anteeo WMS Billingowanie

Rozbudowany moduł rozliczeniowy pozwalający na dowolne definiowanie umów. Na ich podstawie rozliczane są m.in. usługi magazynowe, ewidencja sprzedaży, rozliczania opakowań i inne dostosowane parametry rozliczeniowe.

Anteeo WMS Kurier

Anteeo WMS może na poziomie systemu współpracować z wieloma firmami kurierskimi oraz korzystać z ich rozwiązań co ułatwia organizacje pracy w firmach korzystających z ich usług.

Anteeo WMS B2B

Moduł ten jest wysoce dostosowywalnym interfejsem zewnętrznym pozwalającym na zlecanie wydań i przyjęć magazynowych oraz generowanie raportów o aktywności magazynu z poziomu przeglądarki internetowej.

Anteeo WMS Picking

Picking pozwala magazynierowi na kompletacje wielu zamówień jednocześnie. Optymalna ścieżka zbiórki i kompletacja z wózkiem pozwala na znaczne zwiększenie wydajności przy wykonywaniu większej ilości zamówień.

Anteeo WMS Pakowanie

Moduł pakowania jest interfejsem wspierającym proces wydawania zamówień i przygotowania ich do wysyłki, służy także jako kontrola jakości oraz oferuje wiele rozwiązań przydatnych na tym etapie pracy magazynu jak np. współpraca z firmami kurierskimi.

Anteeo WMS Wydruki

Moduł pozwala na tworzenie oraz generowanie dedykowanych dokumentów magazynowych i transportowych. Oparty jest na wbudowanym narzędziu do projektowania dedykowanych wydruków systemowych – Stimulsoft.

Anteeo WMS BI

Moduł wykorzystujący narzędzie Microsoft Power BI do przeprowadzania zaawansowanej analizy biznesowej. Integracja z bazą danych systemu Anteeo WMS zapewnia przekształcenie danych w informację, a informacji w wiedzę, która może bezpośrednio przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności organizacji.

Anteeo WMS Terminal wózkowy

Rozwiązanie dla operatorów wózków widłowych przeznaczone do obsługi całopaletowej. Moduł współpracuje z ręcznym czytnikiem kodów kreskowych oraz terminalami wózkowymi.

Podsumowując, system Anteeo WMS jest idealnym rozwiązaniem dla każdej firmy posiadającej własny magazyn oraz zmagającej się z rosnącą ilością przetwarzanych operacji. System pozwoli zapanować nad wzrostem skali działania oraz skutecznie zoptymalizuje obsługę gospodarki magazynowej.

Kamil Szczepański

Konsultant IT ds. systemów informatycznych

Rozwiń

20 sierpnia, 2020Korzyści wdrożenia systemu Anteeo WMS.

System Anteeo WMS (Warehouse Management System), czyli oprogramowanie do zarządzania magazynem, to narzędzie informatyczne używane do kontroli, koordynacji i optymalizacji działań, procesów i wykonywanych operacji. Anteeo WMS został zaprojektowany w celu usprawnienia działań logistycznych oraz wprowadzenia i utrzymania porządku identyfikacyjnego w magazynie. Ma on duże znaczenie dla firm obsługujących w swoich magazynach dużą liczbę przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców. Oprogramowanie jest dedykowane dla centrów logistycznych, jak również dla firm dystrybucyjnych.

System magazynowy oferuje wiele ważnych korzyści. Dzięki oferowanym funkcjonalnościom usprawnia pracę magazynu w optymalny sposób jak również efektywnie wykorzystuje aktywność zespołu pracowników. Oprogramowanie do zarządzania powierzchnią magazynową jest w pełni konfigurowalne pod indywidualne potrzeby firmy decydującej się na wdrożenie.

Do głównych zalet systemu możemy zaliczyć:

 • redukcję kosztów prowadzenia firmy,

 • skrócenie czasu przyjmowania zamówień oraz ich realizacji,

 • usprawnienie kontroli i weryfikacji stanów magazynowych poprzez wprowadzenie oznakowania, kodowania i etykietowania towarów oraz opakowań,

 • wprowadzenie podziału produktów na kategorie logistyczne,

 • możliwość śledzenia partii, dat produkcji oraz terminów przydatności, co umożliwia obsługę magazynową klientów z rozmaitych branż,

 • realizacja jak największej ilości zamówień w jak najkrótszym czasie,

 • właściwe zarządzanie kolejnością zadań poprzez nadawanie im priorytetów i przydzielanie do konkretnych operatorów,

 • minimalizacja błędów ludzkich,

 • proste rozliczenia usług magazynowych przy obsłudze wielu klientów,

 • istotne zmniejszenie ilości dokumentacji będącej w obiegu.

 

Istotną cechą wpływającą na możliwość uzyskania przewagi technologicznej jest otwartość Anteeo WMS na integrację z rozwiązaniami klasy: ERP, CRM oraz e-commerce. Podstawową wartością systemu jest sprawna wymiana danych, umożliwiająca kontrolę zamówień, jak również stanów magazynowych poprzez udostępnianie w technologii usług internetowych. Dodatkową funkcjonalnością jest obsługa jednorodnych i mieszanych jednostek magazynowych oraz produktów w podziale na opakowania zbiorcze i możliwość zbiórki kilku zleceń jednocześnie.

Każdy klient doceni szybszą i efektywniejszą obsługę w magazynie oraz automatyzację procesów. System WMS umożliwia w prosty i wygodny sposób zagospodarowanie przestrzeni magazynowej, porządkując przy tym procesy logistyczne. Ważną zaletą z punktu widzenia pracodawcy jest możliwość kontroli efektywności pracowników. Wszystkie czynności wykonywane przez operatorów są rejestrowane w czasie rzeczywistym, ułatwiając monitorowanie ich pracy. System obsługi powierzchni magazynowej powoduje przeniesienie z pracownika na system magazynowy wiedzy o rozmieszczeniu towaru w magazynie, a prosty i ergonomiczny interfejs skraca do minimum proces wdrożenia nowych pracowników.

Podsumowując, każda, dynamiczna firma notująca przyrost skali działania i ilości przetwarzanych operacji na magazynie powinna jak najszybciej rozważyć wdrożenie systemu Anteeo WMS. Jest to pewna inwestycja, której wskaźnik ROI zostanie bardzo szybko zrealizowany.

Marzena Krawczyk

Account Manager

Rozwiń